Log in

You will be redirected to IUCN Accounts to input your credentials. After log in you will be redirected back to this site.

Rest assured your personal data resides with IUCN and IUCN only. For more information please review our Data policy.

Publications advanced search

Format: 2024
Format: 2024
Format: 2024
Year only. e.g. 1975

This list contains 1 entry(ies).

Non IUCN Publication

Önskad och ifrågasatt

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi.

Author(s):

Publication Year: 
2020