Publications advanced search

Format: 2021
Format: 2021
Format: 2021
Year only. e.g. 1975

This list contains 1 entry(ies).

Non IUCN Publication

Önskad och ifrågasatt

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi.

Author(s):

Publication Year: 
2020