Error message

Please, in order to use this website it is necessary that you accept our terms in the use of cookies.

Sign in

Complete Title: 
Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym
IUCN Publication
Abstract: 

Poradnik zawiera wytyczne skierowane do Państw-Stron oraz wszystkich innych stron zaangażowanych w dbanie o dobra światowego dziedzictwa kulturowego. Wytyczne te mają pomóc w realizacji wymogów Konwencji. Poradnik ma również pomóc Państwom-Stronom w zagwarantowaniu dynamicznej roli dziedzictwa w społeczeństwie oraz możliwości wykorzystania, a także zaoferowania innym wzajemnych korzyści, jakie mogą się wiązać z taką rolą. Dotyczy on wyłącznie zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego. Z dobrami zaliczanymi do światowego dziedzictwa przyrodniczego wiąże się wiele podobnych zagadnień, ale odnoszą się do nich również odmienne problemy.

Monographic Series:

Imprint: 
Paris : UNESCO, 2013
Physical Description: 
158p. : ill., maps
Publication Year: 
2013
ISBN: 
978-92-3-00/ 223-6
Notes: 

Includes bibliography

Call number:

Language(s): 
Polish
Online Metrics:


Record created: 2018/02/26
Record updated: 2021/07/07