Error message

Please, in order to use this website it is necessary that you accept our terms in the use of cookies.

Sign in

Non IUCN Publication

Przyroda pólnocnej czesci puszczy Niepolomickiej i jej ochrona : czesc IV

Author(s):

Publication Year: 
1983
Non IUCN Publication

Stan zagrozenia oraz warunki zabezpieczenia naturalnych zasobów róslin leczniczych

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1984
Non IUCN Publication

Rozmieszczenie roslin kserotermicznych i górskich w Ojcowskim parku narodowym w zaleznosci od warunków mikroklimatu

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1983
Non IUCN Publication

Zachowanie Walorów Przyrodniczych a Pojemnosc turystyczna Gorskich parkow narodowych w Polsce

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1982
Subscribe to Studia Naturae serie A Wydawnictwa Naukowe