HR - Plitvice Lakes

Non IUCN Publication

Plitvicka Jezera Nacionalni Park

Author(s):

Publication Year: 
1958
Non IUCN Publication

Nacionalni Park Plitvicka Jezera

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1967
Non IUCN Publication

Preliminary draft for the regional master plan of the Plitvice Lakes National Park

Organization(s):

Publication Year: 
1984
Non IUCN Publication

The National parks of Croatia

Author(s):

Publication Year: 
1990
Non IUCN Publication

Dvije gogine okupacije

Organization(s):

Publication Year: 
1993
Non IUCN Publication

Plitvice

Author(s):

Organization(s):

Non IUCN Publication

Les lacs de Plitvice parc national : patrimoine naturel mondial

Organization(s):

Publication Year: 
1989
Subscribe to HR - Plitvice Lakes