Log in

You will be redirected to IUCN Accounts to input your credentials. After log in you will be redirected back to this site.

Rest assured your personal data resides with IUCN and IUCN only. For more information please review our Data policy.

Publications advanced search

Format: 2024
Format: 2024
Format: 2024
Year only. e.g. 1975

This list contains 2 entry(ies).

IUCN Publication

Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext

Ten tijden van de vijftigste verjaardag van het Werelderfgoedverdrag in 2022 zijn wereldwijd meer dan 1100 erfgoederen erkend als Werelderfgoed, plekken die zo waardevol zijn voor de mensheid dat het behoud ervan als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2024
IUCN Publication

Guidance and toolkit for impact assessments in a World Heritage context

As the World Heritage Convention celebrates its 50th anniversary in 2022, over 1100 sites around the world are recognized as World Heritage - places  that are so valuable to humanity that there conservation has been deemed our collective responsibility.

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2022