Log in

You will be redirected to IUCN Accounts to input your credentials. After log in you will be redirected back to this site.

Rest assured your personal data resides with IUCN and IUCN only. For more information please review our Data policy.

Publications advanced search

Format: 2024
Format: 2024
Format: 2024
Year only. e.g. 1975

This list contains 5 entry(ies).

IUCN Publication

Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext

Ten tijden van de vijftigste verjaardag van het Werelderfgoedverdrag in 2022 zijn wereldwijd meer dan 1100 erfgoederen erkend als Werelderfgoed, plekken die zo waardevol zijn voor de mensheid dat het behoud ervan als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2024
IUCN Publication

Guidance and toolkit for impact assessments in a World Heritage context

As the World Heritage Convention celebrates its 50th anniversary in 2022, over 1100 sites around the world are recognized as World Heritage - places  that are so valuable to humanity that there conservation has been deemed our collective responsibility.

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2022
Non IUCN Publication

Keeping the outstanding exceptional : the future of World Heritage in Australia

This publication was generated following a 2012 symposium in Cairns, Australia. The publication is the primary output from Australia marking the 40th anniversary 'Year of the World Heritage Convention' celebrated by UNESCO in 2012.

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2013
Non IUCN Publication

The atlas of endangered species

Author(s):

Publication Year: 
2005
Non IUCN Publication

Inheriting the world : the atlas of children's health and the environment

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
2004