Biodiverzita Abrodu : Stav, zmeny a obnova = Biodiversity of Abrod : State, changes and restoration

Complete Title: 
Biodiverzita Abrodu : Stav, zmeny a obnova = Biodiversity of Abrod : State, changes and restoration
Non IUCN Publication
Abstract: 

Rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964 a svojou hodnotou z hľadiska biodiverzity patrí k najvýznamnejším rezerváciám Borskej nížiny, ako aj celého Slovenska. Na jej území sa organizácia DAPHNE v spolupráci so správou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie od roku 1994 venuje aktivitám na pochopenie ekologických zákonitostí a zachovanie rezervácie.

 -Publisher's description

Imprint: 
Bratislava : DAPHNE, 2003
Physical Description: 
270p. : ill., maps
Publication Year: 
2003
ISBN: 
80-89133-0-0
Notes: 

Chapters include bibliographic references

Geographic keywords:

Language(s): 
English
Slovak
Record created: 2021/01/19
Record updated: 2021/01/19