SK - Polana B.R.

IUCN Publication

Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalych trávnych porastov chránenej krajinnej oblasti - biosférickej reservácie Polana

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1996
Subscribe to SK - Polana B.R.