Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalych trávnych porastov chránenej krajinnej oblasti - biosférickej reservácie Polana

Complete Title: 
Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalych trávnych porastov chránenej krajinnej oblasti - biosférickej reservácie Polana
IUCN Publication
Imprint: 
Bratislava : Nadácia IUCN, 1996-1998
Physical Description: 
2 vol., 180p.+206p. : ill., maps
Publication Year: 
1996
ISBN: 
2-8317-0358-1
80-967920-1-6
Notes: 

English summaries: vol.1, pp. 154-176; vol.2, pp.195-205. Includes bibliographic references

Geographic keywords:

Protected area:

Call number:

Language(s): 
Slovak
Online Metrics:


Record created: 2013/09/12
Record updated: 2020/04/10