Publications advanced search

Format: 2021
Format: 2021
Format: 2021
Year only. e.g. 1975

This list contains 4 entry(ies).

Non IUCN Publication

Önskad och ifrågasatt

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi.

Author(s):

Publication Year: 
2020
Non IUCN Publication

Life on Earth : controversies on the science and politics of global nature conservation, 1960-1980

Author(s):

Publication Year: 
2017
Non IUCN Publication

Unfreezing the Arctic

In recent years, journalists and environmentalists have pointed urgently to the melting Arctic as a leading indicator of the growing effects of climate change.

Author(s):

Publication Year: 
2016
Non IUCN Publication

Géographes face au monde : l'Union géographique internationale et les congrès internationaux de géographie

Author(s):

Publication Year: 
1996